Disclaimer

We hebben ook wat voorwaarden.

Contact

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.odooexperts.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden kan je hier downloaden NLdigital Voorwaarden - NL.pdf NLdigital Terms - EN.pdf . Je stemt er hierbij mee in dat wij je deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij je deze nogmaals kosteloos toe.

Contactgegevens

Odoo Experts B.V.
Vredeweg 1R
1505 HH Zaandam
Nederland
+31 (0)88 377 4000
KvK: 7036061
BTW: NL858290145B01
https://www.odooexperts.nl

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Odoo Experts B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Odoo Experts B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Odoo is een geregistreerd merk van Odoo S.A.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Odoo Experts B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Odoo Experts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Odoo Experts B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.