✔ Alles-in-1 ERP-systeem
✔ Gratis demo
✔ Odoo Gold partner
Odoo Apps App Icon
Odoo Apps App Icon
Odoo Apps App Icon
Odoo HR App Icon

Onze privacyverklaring

Odoo Calendar App Icon
Odoo Projects App Icon
Odoo Website Builder App Icon
Odoo Social Media App Icon
Odoo Livechat App Icon
Odoo E-Sign App Icon
Odoo Studio App Icon
Odoo Email Marketing App Icon

Wij hechten een groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, hoe wij dat doen en met welk doel.

Odoo Experts B.V., gevestigd aan Vredeweg 1R 1505 HH Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Odoo Experts B.V.
Vredeweg 1R
1505 HH Zaandam
Nederland
+31 (0)88 377 4000
KvK: 70360618
BTW: NL858290145B01
https://www.odooexperts.nl

Versie: 2.1 ingaande 25 mei 2018

Odoo Experts B.V. volgt de regelgeving ten aanzien van privacy op de voet. Het kan zo zijn dat wij ons beleid hierop aanpassen. Controleer altijd deze pagina om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de laatste versie van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Odoo Experts B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Odoo Experts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze e-books, Odoo-tips en nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons forum en portal
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Odoo Experts B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Odoo Experts B.V. analyseert vanaf welke bron je op de website bent gekomen
 • Odoo Experts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Odoo Experts B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Odoo Experts B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven, die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Odoo Experts B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Odoo Experts B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Doel van verwerken

Categorie Persoonsgegevens

Categorie Betrokkenen

Ontvangers

Voor de hosting en back-up van Odoo (Website en ERP Systeem) maakt verantwoordelijke gebruik van server ontvanger.

Gewone persoonsgegevens

(Potentiële) Klant, Leverancier,
Werknemers, Website Bezoeker

Odoo S.A.

Na een overeenkomst tussen verantwoordelijke en betrokkene worden NAW-gegevens gedeeld zodat klant als referentie van verantwoordelijke wordt vermeld op de website van Odoo S.A.

Gewone persoonsgegevens

Klant

Odoo S.A.

Als onderdeel van het verkooptraject verstrekt verantwoordelijke NAW-gegevens van betrokkene aan ontvanger voor het maken van een offerte van ontvanger aan betrokkene.

Gewone persoonsgegevens

(Potentiële) klant

Odoo S.A.

Ontvangen leveranciersfacturen, welke niet direct digitaal verwerkt kunnen worden, worden aangeboden aan ontvanger voor het omzetten naar digitaal formaat, zodat deze ontvangen factuur digitaal verwerkt kan worden.

Gewone persoonsgegevens

Leverancier

Odoo S.A.

Verantwoordelijke gebruikt de e-mail diensten van ontvanger voor het communiceren via e-mail met betrokkenen.

Gewone persoonsgegevens

(Potentiële) Klant, Leverancier,
Werknemers, Website Bezoeker

Microsoft

Verantwoordelijke gebruikt de data cloud-opslag diensten van ontvanger voor het communiceren via e-mail met betrokkene.

Gewone persoonsgegevens

Klant

Microsoft

Verantwoordelijke gebruikt Google Analytics voor het analyseren van website bezoekers. Het IP-adres is hierbij geanonimiseerd.

Gewone persoonsgegevens

(Potentiële) Klant, Leverancier,
Werknemers, Website Bezoeker

Google

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Odoo Experts B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Odoo Experts B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@odooexperts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Odoo Experts B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Odoo Experts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@odooexperts.nl.